• Result

    Manthan Talent Search Exam-2017

  • विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या हॉलतिकीट वरील Student ID वरील रकान्यात भरून Submit वर क्लिक करा.

विद्यार्थ्यांचे राज्य गुणानुक्रम(Ranking) यादी वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आली आहे. तसेच केंद्रानुसार गुणानुक्रम(Ranking) यादी ही येत्या तीन दिवसांमध्ये टप्प्याटप्प्याने अपलोड करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी.

                                                                                                                               You Are Visitor No:- 377231 and Your IP Address is:- 54.198.28.190